Tietoa

Varoitukset

PG 15 

Yllä on suositusraja. PG tulee englannin kielestä 'Parental Guidance'. Kuitenkin käytännössä se tarkoittaa, että en suosittele sarjakuvaa alle 15 vuotiaille.

Jos alle 15-vuotias lukee tämän, se on täysin hänen omalla vastuullaan.

Suositusraja voi olla tiukka, mutta mielestäni se on turvallinen. Sarjakuvassa tulee olemaan, paljon tupakointia ja alkoholia. En itse henkilökohtaisesti kannata kumpaakaan, mutta se on osa tarinaa. Myös koska olen tarinoija mielestäni tarinoissa pitää olla ääripäitä.

Sarjakuva voi mahdollisesti myös sisältää seksiin viittaavia seikkoja, mutta en kyllä mene itse asiaan.

Huolimatta siitä, että me emme olleet ihan 15 tätä leikkiessä, on turvallista pitää korkea raja.

Älkää kuitenkaan pelätkö. Huumeita ei ole kuvioissa.

Maailmasta
Maailmana toimii meidän maailmamme klooni. Sellainen klooni, jossa on samat maat ja kielet, mutta rodut ja tarinassa mukana olevat taiat eivät tietenkään ole kloonattu muuta kuin meidän mielikuvituksesta.
Olimme näin sopineet leikkiessämme enkä halua vaihtaa sitä tarinan ymmärrettävyyden takia. Ei tarvitse selittää ja keksiä uusia maita tai kieliä vaan ne on ne mitä on oikeasti olemassa. Ja maat sijaitsee samoin kuin kartalla.
Mutta jotkut paikat on kuitenkin ns. itsenäisiä valtioita tässä tarinassa. Seuraavat ovat niitä:
- Tulimaa

Tapahtuma paikaksi tuli Ranska, koska sillä oli tärkeä osa silloin ja vieläkin minun elämässä (kuten siskonikin). Miksi ei Suomi niin en tiedä.

Kehitys on kuitenkin tässä maailmassa tapahtunut hyvin erilailla kuin meillä. He eivät tiedä mikä auto, ruuti ja polkupyörä on, mutta he tietävät, mikä radio, TV, nykyaikainen kylpyhuone jne. on. Joten älkää antako näitten hämätä.

Taistelut siis tpahtuvat miekoin, taioin, jousin jne. Tässä maailmassa ei kuitenkaan tasa-arvo ole edennyt miedän tasolle, vaikka rotujen välistä rasismia ei ole. Kuitenkin arvoluokat löytyy sekä naisen mitättömämpi asema.

Kansat
Jokaisella hahmolla on kuvio oikeassa olkapäässä. Tämä kuvio antaa kullekin omia voimia (taikavoimia). Esimerkkinä Et (Miekka et lanka, joka on toinen tarinan kertojista). Hänen kuvionaan on miekka, joka menee ristiin langan kanssa, joka on mennyt neulan läpi. Tämän kuvion avulla hän voi luoda tyhjästä niin miekkoja, neuloja kuin lankoja.
Kaikilla kuitenkaan nämä ei toimi ihan tietyn kaavan mukaan. Sitten on myös ne, jotka ovat syntyneet paljon mahtavempien voimien kanssa tai ovat opiskelleet niitä enemmän.
Toisilla on myös perinnöllisiä voimia kuvion antaman voiman lisäksi. Eli asia ei ole aivan yksinkertaisesti selitety, mutta en usko sen siitä huolimatta sekoittavan tarinaa. Kunhan ymmärtää sen että ne ei aina ole kuvion mukaiset.

Tämä kuvio ei välttämättä tiivisty vain olkapäähän. Joillakin kuvioita löytyy muualtakin ja joillakin koko ruumis on kuvioinnin peitossa.

Ihon ja hiuksien väreillä ei ole minkäänlaista logiikkaa. Etin ihon väri on minttu samoin hänen hiuksiensa, mutta latvat ovat valkoiset, ja tämä on hänen luonnollinen värityksensä.
Sitten on niitäkin joilla kädet ja jalat voivat olla tummempaa sävyä tai täysin eri väriä. Hiukset eivät myöskään soinnu aina ihon kanssa, mutta Et, joka oli esimerkkinä, on aika yksipuolinen.

Voimien kuninkuus
Voimien kuninkuus tarkoittaa sitä, että kyseisellä henkilöllä on kaikki mahti kyseisien voimien kanssa. Kukaan ei pysty häntä ylittämään hänen omien voimiensa alueella. Saman voiman kuninkuuksia on kerralla olemassa vain kaksi (nais- ja miespuolisilla omat edustajansa).

Noidat ja Taikurit
Voimakkaimpia kuolevaisia taikojen käyttäjiä ovat noidat ja taikurit, jotka jaotellaan vielä velhoihin ja haltioihin.
Noidat ovat pahuuden edustajia, kun taas taikurit hyvän puolen edustajia, ja taiat ovat yleensä sen mukaisia.

Kun yleisesti puhutaan pahuuden edustajista, puhutaan noidista. Jos kuitenkin halutaan erotella miehet ja naiset niin puhutaan noidista ja velhoista, joista tietenkin noidat ovat naisia.
Kun taas hyvän puolen edustajista puhutaan yleisesti, puhutaan taikureista. Jos kuitenkin halutaan erotella miehet ja naiset niin puhutaan taikureista ja haltioista, joista taikurit ovat miehiä.

Taikuriksi ja noidaksi kuitenkin synnytään. Sinun pitää olla ainakin neljännes jompaa kumpaa ennen kuin voit ryhtyä tähän salamyhkäiseen ammattiin.
He joilla on hitunen taikaa veressä, mutta ei riittävästi noidaksi tai taikuriksi, ovat yleensä ne jotka opiskelevat taikoja kuvionsa lisäksi.

Noidat ja taikurit ovat hyvin jakautuneet maailmalla, että toisissa maissa ei tiedä tavallinen pulliainen mikä noita on ja toisissa mikä taikuri on. Tämän saatte huomata tarinassa.

Näiden taikojen käyttäjien maailma on hyvin monimutkainen, josta selviää aina lisää tarinan edetessä.
Mainittakoon kuitenkin vielä se, että noitien ja taikureiden välillä vallitsee voimakas vihanpito, joka on useammin kuin kerran suistunut sotaan.

Jumaloppilaat
Maailmassa kuitenkaan uskonnot eivät vastaa meidän maailman uskontoja. Ne on vedetty hihasta alusta loppuun ja melkein jokaisella kansallisuudella on oma jumalsukunsa, mutta niistä esiin nyt tulevat lähinnä Euroopan ns. yhteinen jumalsuku ja Kiinan, Egyptin ja Malesian jumalsuvut.

Jumaloppilas on sitä mitä se tarkoittaa. Kuolevainen, joka on jumalan oppilaana, joka jonakin päivänä tulee jumalaksi. Se mitä edellisille jumalille tapahtuu niin on jäänyt keksimättä aikoinaan, mutta oletan heidän vain menevän eläkkeelle.
Jumaloppilaana olo on hyvin salattava, sillä siitä ei aivan kuka tahansa tiedä mitään. Toinen syy miksi on se että noidat eivät saa tietää, sillä silloin nämä käyttäisivät sitä pahasti hyväkseen.

Jumalat voivat vaellella maan pinnalla, mutta he eivät voi puuttua kuin oman maansa asioihin. Heitä myös ympäröi kirkkaan keltainen kehä, mikä erottaa heidät tavallisesta kuolevaisesta.

Jumaloppilaat ovat vahvoja sillä osa-alueella mihin he opiskelevat. Kuitenkin jumalista vahvin on aina ylijumala, jolla on eniten valtaa.

Kun noidat ja taikurit ovat kuolevaisia taikojen käyttäjiä niin jumalat ovat kuolemattomia taikojen käyttäjiä, mutta jumaloppilaat ovat kuolevaisia kunnes heidän edeltäjänsä/opettajansa siirtyy eläkkeelle.

Eksoottisuuden aiheuttamat epäluulot

Tulossa!