Updates

5/8/2011
New Tari Uyest' characters-page has been opened!

8.5.2011
Hyvää Äitienpäivää!!
Uudet Tari Uyest' hahmo-sivut on avattu!


 

8.3.2011
Tieto-sivu Tari Uyest':n alla on avattu ja kaksi fanitaideteosta lisätty Taint of Exile:n galleriaan. Aikaisemmin tänä vuonna annoin sivustolle vuoden 2011 ilmeen.


5/2/2010
New short comic added!

2.5.2010
Uusi lyhyt sarjakuva lisätty!


4/30/2010
I have been rebuilding the "Tari Uyest'" pages and making a new link to the left called "Old Projects". "Forevernight" and "Fanfics" are now under it.

30.4.2010
On mun nimipäivä! Ja Vappu! XD
Olen uusinut "Tari Uyest'" -sivuja ja tehnyt uuden linkin vasemmalle nimeltään "Old Projects". "Forevernight" ja "Fanfics" on nyt sen alla.


3/27/2010
I have been fixing little things for several days now. However, the biggest changes were rebuilding the site map and changes in the "Taint of Exile" pages.

27.3.2010
Olen jo muutaman päivän ajan korjaillut pieniä asioita koko sivustolla. Suurimmat muutokset ovat kuitenkin sivukartan uudelleen rakentaminen ja muutoksia "Taint of Exile;n" sivuilla.


3/17/2010
A bit of little things were done here and there and a few new characters were added to "Tari Uyest'" character-page.

17.1.2010
Pieniä juttuja tuli tehtyä siellä täällä ja jokunen uusi hahmo tuli lisättyä "Tari Uyest'";n hahmosivulle.


1/1/2010
The usual New Year update with new header and background and some slight changes.

1.1.2010
Tavallinen uuden vuoden päivitys uudella otsikko- ja taustakuvalla sekä joitakin pieniä muutoksia.


8/26/2009
Added new Legenda Maahishaltiasta -banners to the links page. I also changed the title art for Legenda Maahishaltiasta.

26.8.2009
Lisäsin uudet Legenda Maahishaltiasta -bannerit linkki sivulle. Sen lisäksi vaihdoin otsikkokuvan Legenda Maahishaltiasta sivulla.


5/15/2009
If you want your link on the front page of this site and be an affiliate please send me a mail to winzrella@hotmail.com. Write on the title something that will tell me that it's no trash mail. There is already one affiliate there. Those who can Finnish can check it out.

15.5.2009
Jos haluat linkin sivuston etusivulle ja olla yhteistyökumppani lähetä viestiä osoitteeseen winzrella@hotmail.com. Kirjoitaa otsikkoon jotain josta helposti tiedän että viesti ei ole roskapostia. Etusivulla on jo yksi yhteistyökumppani. Käy katsomassa.


2/21/2009
Three new banners are now available for linking www.winzrella.com.

21.2.2009
Kolme uutta banneria on nyt saatavilla linkittääksesi www.winzrella.com osoitteeseen.


1/22/2009
Three new arts were added to Taint of Exile's gallery page.

22.1.2009
Kolme uutta piirustusta on lisätty Taint of Exile'n galleria sivulle.


1/6/2009
I created a new page under Taint of Exile. It can be found trought a link in the World Settings page. There I will write the historical fact I may or may not have used in the story.

6.1.2009
Loin uuden sivun Taint of Exilen alle. Se löytyy linkin takaa World Setting -sivulta. Sinne olen poiminut historialliset faktat joita olen käyttänyt tai jättänyt käyttämättä tarinassa.


11/26/2008
I added two more short comics which I just happened to find. They are old, from year 2002. They are also in Finnish, but you English readers may enjoy them anyway since they don't have much text in them.

26.11.2008
Lisäsin kaksi vanhaa lyhyttä sarjakuvaa, jotka satuin löytämään. Ne ovat  vanhoja. Vuodelta 2002.


9/28/2008
I worked on my information pages. In other word on all the pages under the link "winzrella". The Finnish info-page is now done as well. On the one on English I just added two pictures.

28.9.2008
Työstin kaikkia tietosivujani. Nyt suomenkielinenkin tietosivu on tehty. Sen lisäksi vähän lisäilin kuvia niille sivuille.


8/29/2008
Mostly I have done little changes here and there. However, I did write more information on TOEs settings page.

29.8.2008
Lähinnä tein pieniä juttuja siellä täällä, mutta kirjoitin kyllä lisää tietoa TOEn settings-sivulla.


6/30/2008
Deleted a page from under the links however I did not delete any links. Don't worry.
I added a new link to the navigation called "Short Stories". It inholds exactly what it says. So far there are only two comics. I might still do some small changes which I won't be pointing out here.

30.6.2008
Poistin yhden sivun linkkien alta, mutta en poistanut yhtäkään linkkiä. Älkää huoliko.
Lisäsi uuden linkin valikkoon nimeltään "Short Stories". Se on nimensä mukainen sivu eli sieltä löydät tekemiäni lyhyitä tarinoita. Saatan vielä tehdä pieniä muutoksia, joita en tulee mainitsemaan tässä.


3/13/2008 
As you can see I changed the layout of the page completely. I like this better myself. However the site still needs a lot of fixing and time to do it.
I also changed the built under "winzrella" link. Go and see what I did.
Also, now the site map is a seperate page. I think that works better than before.

13.3.2008
Kuten näet muutin sivuston pohjan tyystin. Itse pidän tästä enemmän. Kuitenkin sivustossa on vielä paljon korjattavaa, mikä tarvitsee aikaa.
Muutin myös "winzrella"-linkin rakenteen. Mene katsomaan, mitä siellä on tehty.
Lisäksi sivukartta on nyt erillinen sivu "Home"-linkin alla. Mielestäni se toimii näin paremmin.


1/19/2008
Now the comic links has more working links (one link is not currently working, because I can't find the page where it should go).
"Ikuiset nuoret" has been moved from it's old homesite here. Still it's available only in Finnish, but if people get interested of it I can consider translating it to English. The same I did to "Legenda Maahishaltiasta" as well, but this story will not be translated into English. I'm sorry.

19.1.2008
Sarjakuva linkeista nyt suurin osa toimii. (Yksi linkki ei toimi, koska sen kotisivu näyttäisi olevan kaatunut.)
Ikuiset Nuoret on siirretty vanhoilta sivuilta tänne. Saman tein Legenda Maahishaltiasta -sivuille. Tosin, osa tiedoista on vielä siirtämättä.

3/8/2011
Information-page under Tari Uyest' has been opened and two new fanarts added to Taint of Exile -gallery. Earlier this year I gave the site the look of year 2011.