Site Map

Home

laita01.jpg
 
laita03.jpg
 
laita02.jpg
 
laita04.jpg

- Updates

- Site Map

Taint of Exile

> My main project. A colored online comic available only in English.
> Pääprojektini. Värillinen online sarjakuva saatavilla vain englanniksi.

- Comic

- at drunkduck.com - link out

- at smackjeeves.com - link out

- Cast

- Main Cast

- Supportin Cast

- World Setting

- Historical Facts

- Gallery

Tari Uyest'

> My other online comic done in black and white available only in English.
> Toinen online sarjakuvistani, joka on mustavalkotyö saatavilla vain Englanniksi.

- Comic

- at drunkduck.com - link out

- at smackjeeves.com - link out

- Characters

- Information

- Gallery - link out

- Fanart

Legenda Maahishaltiasta

> My written fantasy story available only in Finnish.
> Kirjoitettu fantasiatarinani, joka on saatavilla vain suomeksi.

- Lue Kirja

- Tietoa

- Quitah

- Maahishaltia

- Hahmot

- Vanha Versio

Ikuiset Nuoret

> My third online comic (kinda) available only in Finnish.
> Kolman online sarjakuvani (tavallaan), joka on saatavilla vain suomeksi.

- Lue Sarjakuva

- sarjakuva ei ole tällä hetkellä luettavissa

- Hahmot

- Tietoa

Short Stories

> My short stories. So far only comics. Available both in English and Finnish.
> Tekemiäni lyhyttarinoita. Tähän mennessä vain sarjakuvia. Saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Gallery

> The link will take you to my deviantart.com gallery.
> Linkki vie sinut minun deviantart.com galleriaan.

Old Projects

> This is where I collect my old abandoned projects or links to them.
> Tänne kerään vanhat, hylätyt projektini tai linkit niihin.

- Forevernight - link out

- Fanfics - link out

Blog

> The link will take you to my blog.
> Linkki vie sinut minun blogiini.

winzrella

> Wish to contact me? Want to know more about me?
> Haluatko saada yhteyttä minuun? Haluatko tietää enemmän minusta?

- About Me

- Tietoa Minusta

Links

> Both links out from the site and banner you can use to link my site or different portions of it.
> Sekä linkkejä muille sivustoille että bannereita joita voit käyttää linkittääksesi minun sivustolleni tai sen eri osuuksille.

- Online Comics